Одесская национальная научная библиотека — разбираемся досконально

Пастера, 13


Библиотека   Хронология   История до 1917 г.   История после 1917 г.   Фасады   Интерьеры   Слайд-шоу

Здание городской публичной библиотеки проектировалось не только как крупнейшее и наиболее изысканное по архитектуре сооружение такого рода в Одессе, но и во всем Новороссийском крае. Архитектору Федору Павловичу Нестурху удалось как реализовать свой лучший проект, так и создать настоящий шедевр архитектуры начала XX века.

Тип здания:

 • библиотека
 • общественное сооружение

Стиль:

 • неоклассицизм
 • модерн
 • ретроспективный модерн

Архитекторы:

 • Ф. П. Нестурх, проект
 • А. О. Бернардацци, строительство, подряд

Дата строительства:

 • 1904-1906

Статус:

 • памятник архитектуры и истории национального значения

Современная функция:

 • Одесская государственная научная библиотека им. М. Горького

Наименования:

 • Одесская национальная Ордена Дружбы народов научная библиотека им. М. Горького, до 2015 г.
 • Одесская национальная научная библиотека, с 2015 г.

Второй адрес:

 • пер. Ляпунова, 10

Библиотека на карте:

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 1000
Источник: http://archodessa.com/all/pastera-13-library/

Содержание

Фонди

Фонд Одеської національної наукової бібліотеки — універсальний, нараховує понад 5 млн документів українською, російською, англійською, французькою, німецькою, польською, чеською та іншими мовами, в тому числі понад 200 тисяч рукописів, стародруків, рідкісних та цінних видань. В Музеї рідкісних книг та рукописів ОННБ зберігаються цінні рукописи 11—15 ст., інкунабули, стародруки та ін. — всього понад 10 тис. примірників. Значну цінність становлять історико-революційні та інші краєзнавчі матеріали і, зокрема, періодична преса Півдня України. Гордістю бібліотеки є книжкова колекція «Україніка», до складу якої входять перші видання кирилівського шрифту, серед яких є видання вітчизняного першодрукаря Івана Федорова; архів і бібліотека видатного українського бібліографа і книгознавця М.Ф. Комарова; видання ХІХ століття; книги українських письменників, істориків і літературознавців діаспори. У бібліотеці зберігаються рідкісні видання з історії матеріальної культури, декоративно-прикладного мистецтва, живопису, графіки, музики, театру, кіно, фотографії, перші одеські альманахи.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1093
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0

Історія


Історія бібліотеки розпочалася 1829 року, коли молоде перспективне місто Одеса відзначало своє 35-річчя. Відкриття бібліотеки стало можливим завдяки ініціативі кола осіб, наближених до генерал-губернатора краю графа М. С. Воронцова, зокрема Олексія Іраклійовича Льовшина – редактора газети «Одесский вестник» (градоначальник Одеси у 1831-1837 рр.). 13(25) вересня 1829 року за поданням графа Воронцова iмператор Микола I видав наказ, який дозволив заснувати в Одесi мiську публiчну бiблiотеку. Це була друга в Російській імперії (після імператорської у Санкт-Петербурзі) і перша в Україні публічна бібліотека.

Спочатку для новоствореної бібіліотеки були виділені кімнати у будинку міських державних установ на Приморському бульварі. Оскільки в Одесі в кінці 1829 року спалахнула епідемія чуми, відкриття бібліотеки відбулося лише 15(27) квітня 1830 року. До цього часу зібрання нараховувало вже 5 тисяч книг.

Граф М. С. Воронцов приніс у дар бібліотеці «зібрання дорогих за рідкісних творів». Це були 600 томів французьких класиків у розкішному виданні Фірмена Дідо. Приклад губернатора наслідували багаті одесити, й кількість книг у бібліотеці почала швидко збільшуватися. Із зібрань літератури, яку у різні роки було пожертвовано бібліотеці приватними особами, особливу цінність становили такі колекції: графа М. М. Толстого (понад 40 000 видань), Г. Г. Маразлі (10 000 томів), колекція з техніки професора В. І. Тимонова (1 085 книг і брошур), з економіки і юридичних наук — О. О. Борзенка (851 вид.), бібліотека археолога П. О. Бурачкова (3 176 томів) та ін. Не можна не згадати іноземних жертводавців: так, ще з 50-х років XIX ст. у звітах бібліотеки фігурують Смітсоніанський університет (Вашингтон), університети — Паризький, Празький, Пекінський, Гарвардський, бібліотека Британського музею, Паризька національна бібліотека, бібліотека Конгресу у Вашингтоні.

Оскільки фонди зростали, доводилося кілька разів міняти приміщення. У 1883 році для Бібліотеки і музею Товариства історії та старожитностей було побудовано, в основному, на кошти міського голови Григорія Григоровича Маразлі, окрему будівлю (у даний час вона належить Археологічному музею).

А у 1907 році бібліотека ще раз відсвяткувала новосілля — переїхала у спеціально побудовану для неї споруду — один з найкращих зразків бібліотечної архітектури в країні, зведену архітектором Федором Нестурхом в 1904—1906.

В 1917 фонди становили 187 тис. документів.

В бібліотеці працювали видатний пушкініст Михайло Алексєєв, історики Саул Боровий, Богдан Комаров та інші.

О. М. Тюнєєва організувала один з перших в СРСР музеїв книги та зберегла бібліотеку у важкі роки війни. Інакше, ніж подвигом, не можна назвати супроводження під час Другої світової війни трьома співробітницями бібліотеки (Г. Б. Юрик, А. С. Деревинською, Е. С. Левіною) рідкісних музейних видань до Ташкента, де вони були передані на зберігання до Середньоазіатського університету, і повернення їх до Одеси після звільнення міста.

Після війни в ОДНБ ім. М.Горького працювали бібліотекарі, бібліографи та бібліотекознавці М. В. Рапопорт, С. Я. Вортман, М. М. Пчелінцева, І. М. Кирилов, Г. А. Каширін, В. М. Конський, О. М. Вовчок, Л. В. Лялікова, О. М. Кордаш, С. А. Мурадян, А. М. Вдовиченко, Л. М. Смичок та інші.

Очолювали бібліотеку директори А. І. Ольшанський, В. А. Загоруйко, І. Д. Мазуренко, О.Ф. Ботушанська.

Званням «заслужений працівник культури України» відзначено її працівників — Тамару Карпинську, Наталію Касько, Івана Мазуренка, Миколу Польового, Ольгу Ботушанську, Ольгу Бельницьку, Ларису Бур’ян, Тетяну Щурову, Ганну Єфимову. Звання «заслужений діяч мистецтв» удостоєний Григорій Зленко.

1964 року за рішенням колегії Міністерства культури УРСР бібліотека стає зональним організаційно-методичним, науково-бібліографічним та інформаційним центром Півдня України. Вона є також координаційним науково-методичним та інформаційним центром в України з питань пропаганди природничо-наукових та екологічних знань, а також з питань релігієзнавства.

1975 року Постановою Ради Міністрів УРСР на бібліотеку покладено функції обласного універсального депозитарію Півдня України.

У вересні 2009 року указом Президента України бібліотеці надано статус національного закладу.

В 2015 році Одеську національну Ордена Дружби народів наукову бібліотеку ім. М.Горького перейменовано в Одеську національну наукову бібліотеку.

Сьогодні Одеська національна наукова бібліотека є провідною книгозбірнею країни, культурним та науково-інформаційним центром, який має світове визнання. Щороку понад 250 тисяч користувачів отримують доступ до інформації і знань, залучаються цінностей національної та світової культури, науки та освіти. Понад п’ятимільйонний фонд книгозбірні, який містить близько 200 тисяч рідкісних та цінних видань, стародруків, гравюр, рукописів, є національним культурним надбанням, невід’ємною складовою культурної спадщини українського народу. Як потужний соціокультурний центр загальнодержавного значення бібліотека щорічно реалізує понад 200 культурно-просвітницьких, науково-дослідних, видавничих проектів, спрямованих на підтримку державної гуманітарної політики, популяризацію книги і читання у суспільстві, гідної репрезентації України у світовому інформаційно-культурному просторі.

У 2018-2019 рр. за сприяння Українського культурного фонду реалізовано два інноваційних проекти: «Старовинна гравюра — культурна спадщина України», де вперше було представлено колекцію унікальних гравюр майстрів з Англії, Італії, Нідерландів, Німеччини, України, Франції XVI-XIX ст., які зберігаються у фонді ОННБ, забезпечено віддалений доступ до них. та «Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової бібліотеки», який забезпечить віддалений доступ до найцінніших рідкісних книжкових пам’яток з фондів ОННБ, які підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

Активне впровадження сучасних інформаційних послуг, цифровізація бібліотечних сервісів, втілення інноваційних проектів, в т.ч. за участю зарубіжних партнерів, зробили Бібліотеку лідером інновацій у бібліотечній галузі України, важливою складовою розвитку національної культури і  духовності, дієвою ланкою процесів державотворення.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 6211
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0

История до 1917 г.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 20
Источник: http://archodessa.com/all/pastera-13-library/

Галерея фото

 • Головний фасад

 • Головний вхід

 • Каріатиди

 • Читальна зала

 • Ліплений декор головного фасаду

 • Декор біля вікон зовні

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 203
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0

Описание

Здание Одесской национальной ордена Дружбы народов научной библиотеки имени М.Горького построено в 1906 г. Зодчий — Ф.П.Нестурх. Одно из наиболее интересных зданий, построенных в Одессе незадолго до революции.

Первая публичная библиотека в Одессе была открыта ещё в 1829 г. стараниями графа М. Воронцова, который подарил ей немало своих книг. Тогда она размещалась в Присутственных местах на Приморском бульваре. Воронцов передал в библиотеку 600 томов книг. Также в библиотеку попали коллекции: графа М.М.Толстого (более 40 000 изданий), Г.Г.Маразли (10 000 томов), профессора В.И.Тимонова (1 085 книг и брошюр), профессора А.А.Борзенко (851 ед.), археолога П.А.Бурачкова (3 176 томов) и др.

В 1874 г. библиотека переехала в дом Великанова на Греческой улице, в конце того же года в дом Папудова на Соборной площади (в котором спустя почти полвека умерла Вера Холодная), затем, в 1883 г. библиотека переехала в нынешнее здание Археологического музея на улице Ланжероновской. В это здание на ул. Херсонской она окончательно переехала в 1907 г. и с тех пор находится здесь.


2013 г.

2013 г.

2013 г.

Строительство библиотеки на 50% профинансировал граф М.М.Толстой (младший). Он же купил землю под библиотеку и отдал её библиотеке. Они с матерью передали библиотеке 4 тысячи книг вместе с дубовыми шкафами. Впоследствии граф был назначен директором-попечителем библиотеки. Во время революции, уезжая, Толстые собрали по своим имениям все имеющиеся у них книги и лошадьми привезли их в Одессу, подарив библиотеке (по свидетельству современников их было около 40 тысяч).

В этой библиотеке работала Герой Советского Союза снайпер Л.М.Павличенко, уничтожившая 309 врагов во время Великой Отечественной войны. Участвовала в обороне Одессы. Была ранена. После этого её воевать не пустили. По легенде, Сталин сказал ей: «Арифметику знаете? Если поедете на фронт, убьете еще сто фрицев, но и вас могут убить. А если обучите сто снайперов, и они убьет каждый по десять, то сколько это будет? Тысяча. Вы здесь нужнее».

И Л.М.Павличенко занялась подготовкой снайперов. Также её использовали в пропагандистских целях — она ездила в США, была на приёме у президента Ф.Рузвельта, выступала перед народом. В Чикаго она сказала американцам: «Джентльмены, мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!»

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2453
Источник: http://www.odessaguide.net/sights_library.ru.html

Фасады

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 10
Источник: http://archodessa.com/all/pastera-13-library/

Местонахождение

Приморский район, центр.

Адрес

Украина, 65023, город Одесса, улица Пастера (Херсонская), дом №13.

Координаты

E30°43’34» N46°29’28» (E30.726111° N46.491111°).

Карта

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 203
Источник: http://www.odessaguide.net/sights_library.ru.html

Слайд-шоу

Библиотека   Хронология   История до 1917 г.   История после 1917 г.   Фасады   Интерьеры   Слайд-шоу

Использованная литература и архивы

 • «Зодчие Одессы». В. Пилявский
 • «Здания, сооружения, памятники Одессы и их Зодчие». В. Пилявский
 • История и хронология библиотеки
 • «Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-комунікативної діяльності бібліотек України. Матеріали Всеукраїнського симпозіуму, присвяченого 100-річчю (1907-2007) будівлі ОДНБ ім. М. Горького»
 • «Життя тривалістю 100 літ: До ювілею будівлі ОДНБ ім. М. Горького». О. Ф. Ботушанська
 • «Архитектурно-конструктивные особенности здания Одесской публичной библиотеки». В. А. Лисенко

Авторы

Благодарности

 • Директору ОННБ им. М. Горького О. Ф. Ботушанской — за помощь и содействие в организации съемки интерьеров.
 • Дыбе Наталье Матвеевне — за организацию съемки интерьеров и практическую помощь в ее процессе.
 • Компании «Инкор-Групп» и лично Р. С. Тарпану — за содействие и помощь при сборе материала для данной статьи.
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1000
Источник: http://archodessa.com/all/pastera-13-library/
Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 12216
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 7507 (61%)
 2. http://archodessa.com/all/pastera-13-library/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 2053 (17%)
 3. http://www.odessaguide.net/sights_library.ru.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2656 (22%)


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *