Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины: объясняем основательно

Центра́льный госуда́рственный архи́в-музе́й литерату́ры и иску́сства Украи́ны, ЦГАМЛИ — хранилище архивов и музей в Киеве (ул. Владимирская, 22а), где хранятся и экспонируются документы и материалы по истории украинской культуры, литературы и искусства. Основан в 1966 году.


Блок: 1/6 | Кол-во символов: 278
Источник: http://xn--b1aeclack5b4j.xn--j1aef.xn--p1ai/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

История

4 мая 1966 года постановлением Совета Министров УССР № 357, был создан Центральный государственный архив-музей литературы и искусства УССР. 27 июля 1967 г. указом начальника Архивного управления при Совете Министров УССР ЦГАМЛИ вводился в действие с 1 августа 1967 г. и размещался в помещении Центрального государственного исторического архива УССР в г. Киеве по ул. Владимирской, 22-а, директором архива-музея была назначена Л.А.Проценко. В 1967 году на хранение поступило 845 килограммов архивных документов, 4236 экземпляров книжных изданий.

Начиная с 1991 года архив-музей начал активно комплектоваться документами деятелей украинской диаспоры зарубежом (Россия, Латвия, Беларусь, Австралия, Бразилия, США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Чехия, Болгария и др.). За это время сформировано более 60 личных фондов на основе поступивших из-за границы документов.

С 1992 года архив имеет современное название – Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1003
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Опис


Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України створений у 1966 році.

У фондах є документи з літератури, мистецтва й культури України XVIII–ХХ століть, біографічні та епістолярні матеріали, рукописи творів, графічні праці, фото письменників, літературознавців, композиторів, художників, скульпторів, архітекторів, акторів, співаків, режисерів, диригентів, хормейстерів, балетмейстерів та інших діячів культури, зокрема Павла Альошина, Ванди Василевської, Олександра Вербицького, Миколи Ворвулєва, Олександра Гая, Зої Гайдай, Рейнгольда Гліера, Андрія Головка, Олеся Гончара, Бориса Грінченка, Віри Гужової, Марії Донець-Тессейр, Володимира Заболотного, Івана Їжакевича, Василя Касіяна, Юрія Кипоренка-Доманського, Євгена Кирилюка, Анатолія Кос-Анатольського, Августи Кохановської, Фотія Красицького, Лесі Кривицької, Агатангела Кримського, Бориса Лятошинського, Георгія Майбороди, Андрія Малишка, Панаса Мирного, Іполита Моргілевського, Петра Панча, Леоніда Первомайського, Анатолія Петрицького, Гаврила Пустовойта, Левка Ревуцького, Максима Рильського, Бориса Романицького, Якова Сірченка, Юрія Смолича, Володимира Сосюри, Кирила Стеценка, Стефана Таранушенка, Софії Тобілевич, Карпа Трохименка, Софії Федорцевої, Віктора Халатова, Юрія Яновського та багатьох інших.

В архіві-музеї містяться також фонди культурно-просвітницьких інституцій, товариств, організацій, у тому числі Київського товариства підтримки мистецтв, Київського товариства старожитностей та мистецтв, Комітету з Державних премій УРСР ім. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва та архітектури, Спілки письменників УРСР та інші.

Архів-музей поряд з архівосховищами має виставочні зали з постійною експозицією, кімнати-музеї видатних діячів української літератури та культури, бібліотечні колекції.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1805
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Фонды

По состоянию на 31 мая 2016 года, насчитывалось 1411 фондов, свыше 19 000 музейных предметов.

В фондах есть документы о литературе, искусству и культуре Украины XVIII—XX веков, биографические и эпистолярные материалы, рукописи произведений, графические работы, фотографии писателей, литературоведов, композиторов, художников, скульпторов, архитекторов, актеров, певцов, режиссёров, дирижёров, хормейстеров, балетмейстеров и других деятелей культуры (в частности, П.Алешина, Василевской, А.Вербицкого, М.Ворвулева, О.Гай, З.Гайдай, Р.Глиэра, Головко, О. Гончара, Б. Гринченко, В.Гужовои, М. Э. Донец-Тессейр В.Заболотного, И.Ижакевича, В.Касияна, Ю.Кипоренка-Доманского, Е.Кирилюка, А.Кос-Анатольского, А.Кохановськои, Ф.Красицкого, Л.Кривицькои, А. Крымского, Б.Лятошинского, Майбороды, А. Малышко, Панас Мирный, И.Моргилевського, А. Павленко, Петра Панча, Леонида Первомайского, А.Петрицкого, Г.Пустовойта, Л.Ревуцкого, Рыльского, Б.Романицкий Я.Сирченка, Ю.Смолича, В. Сосюры, К. Стеценко, С.Таранушенко, С.Тобилевич, К.Трохименко, С.Федорцевой, В.Халатова, Ю.Яновского и многих других). В архиве-музее содержатся также фонды культурно-просветительских учреждений, обществ, организаций, в том числе Киевского общества поддержки искусств, Киевского общества древностей и искусств, Комитета по Государственной премии УССР им. Т.Шевченко в области литературы, журналистики, искусства и архитектуры, Союза писателей УССР и др. Архив-музей рядом с архивохранилищем имеет выставочные залы с постоянной экспозицией, комнаты-музеи выдающихся деятелей украинской литературы и культуры, библиотечные коллекции.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1611
Источник: https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Литература


  • О.В. Ясь. АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ // Енциклопедія історії України : у 10 т. :  / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — 688 с. : іл. — ISBN 966-00-0734-5.
  • Державні архіви Української РСР: Короткий довідник. К., 1972;
  • Государственные архивы СССР: Справочник, ч. 1. М., 1989;
  • Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, вип. 1. К., 2003.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 472
Источник: http://wikipedia.green/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 5169
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

  1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1003 (19%)
  2. https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1611 (31%)
  3. http://wikipedia.green/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 472 (9%)
  4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1805 (35%)
  5. http://xn--b1aeclack5b4j.xn--j1aef.xn--p1ai/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 278 (5%)


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий